Za!Hranice

Nejsme na světě sami a protože svrap.cz miluje zahraniční kuchyni, přírodu, zvyky, zlozvyky, zvířata a především pak cizozemce a cizozemkyně, Za!Hranice bude sloužit k přeshraničnímu poznávání. Budeme cestovat, jíst, pít, sportovat, tančit… však se podívejte, co děje Za!Hranicemi naší zemičky.

Svrap.cz chce dát s Vaší pomocí dohromady celosvětovou mapu, kde všude studenti JU byli. Přispějte i Vy a pošlete nám příspěvek, kde jste byli, co jste zažili, co jste ani zažít nechtěli a kam vyrazíte příště. Shlédněte mapu. A hlavně fotky, videa, diapozitivity, zvukové záznamy, jedem, jedem, jedem Za!Hranice…